Norden kallar till extra bolagsstämma

Dampskibsselskabet ”NORDEN” har kallat till extra bolagsstämman den 28 maj för att konfirmera förändringar i bolaget. En av dessa är att citattecknen i namnet tas bort så att det nya officiella namnet blir Dampskibsselskabet NORDEN. Det gamla namnet kommer dock att finnas kvar tillsammans med Dampskibsselskabet Orient A/S, Nordmax A/S och Nordfarer A/S. Vidare ska bolagsstämman bekräfta att huvudkontoret flyttar från centrala Köpenhamn (Amaliegade) till ett nytt kontor i det tidigare Tuborgbryggeriet vid Tuborg hamn i Gentofte.