Norden beställer fler fartyg i Kina

Dampskibsselskabet Norden har bekräftat beställningen på ytterligare ett handymax bulkfartyg från kinesiska Chengxi-varvet i Shanghai. Rederiet har också bekräftat att man deklarerat optioner på ytterligare två produkttankfartyg från Guangzhou-varvet som bygger en serie på sex 38.400-tons tankfartyg för Norden. Nummer sju och åtta skall levereras i september och december 2008. Priset för de två uppges vara USD 105 miljoner tillsammans.