Nordea ökar vinsten från shippingsektorn

Nordeas shipping- och energidivision lade EUR 280 miljoner till halvårsvinsten för bankens företagsutlåning. Motsvarande siffra förra året var EUR 228 miljoner. Enligt Nordea drar rederier nu nytta av de fördelaktiga villkoren på marknaden för att bl.a. omfinansiera sin verksamhet.