Nordane Shipping frias

Nordane Shipping i Svendborg är enligt ett domstolsbeslut inte ansvarigt för olyckan då Karen Danielsen körde på Stora Bältbron i mars 2005. Domen är ett nederlag för danska sjöfartsverket, vilket hade rekommenderat böter på DKK 30.000 för bolagets roll som ansvarig enligt ISM. Nordane Shipping menade under förhandlingarna i domstolen i Svendborg att bolaget inte hyrde in besättningen från bemanningsföretaget i Kroatien och att det fanns en regel om nolltolerans mot nyttjande av alkohol ombord.