Norbergs maskin köper Oskarshamnsvarvet

Norbergs Maskin AB förvärvar samtliga aktier i Oskarshamnsvarvet Sweden AB. I och med köpet stärker Norbergs Maskin sin ställning som tillverkare av specialfordon för tung logistik inom basindustrin.Oskarshamnsvarvets vd Ronnie Petersson säger att han är glad att ha hittat en köpare som kan erbjuda kontinuitet för både kunder och anställda.Oskarshamnsvarvets omsättning på SEK 45 miljoner utgörs till hälften av fartygsreparationer och till hälften av tillverkning av tung maskinutrustning. Norbergs Maskin AB har funnits sedan slutet av 1800-talet och tillverkar fordon för hantering av stål och slaggprodukter. Omsättningen för 2006 beräknas bli SEK 25 miljoner, varav hälften utgörs av export.