Kategori: Haveri | Torrlast

Nödbogserades av KBV till Oskarshamn

Torrlastfartyget Phantom var inte långtifrån att kantra ute till sjöss – nu ligger hon förtöjd i Oskarshamn efter att ha blivit nödbogserad av Kustbevakningens KBV 003 under natten mellan den 16 och 17 februari.

Phantom ligger nu med styrbord sida mot kajen för att underlätta lossningen av timmerlasten och länspumpning, samt för att stabilisera fartyget och minska riskerna för kantring. Det finns cirka 35 kubikmeter diesel och mindre mängder smörjolja ombord.

Bärgningsbolaget Svitzer har kontrakterats av rederiet för att utföra det fortsätta arbetet med haveristen. Personal från bärgningsbolaget finns också nu på plats.

Det var på kvällen den 15 februari kl 21.41, som sjö- och flygräddningscentralen fick ett nödanrop från Phantom – fartyget hade kraftig slagsida vid Ölands norra udde och besättningen på sex man var tvingade att evakuera fartyget. Cirka 40 minuter senare var den första helikoptern på plats, vid kl 23.15 hade samtliga besättningsmedlemmar blivit uppvinschade och räddade.

Phantom är lastat med timmer och passerade Ölands norra udde då det plötsligt fick slagsida, i förhör med besättningen framkommer att lasten förmodligen förskjutits.

Kustbevakningen skickade flera enheter till området efter nödanropet. Först på plats var KBV 285 som också fick över en tross till haveristen. Sent under torsdagsmorgonen den 16 februari nådde också nodbogseraren KBV 003 haveristen.

– Läget är väldigt kritiskt, lastfartyget har vatten högt upp på däck. Under natten när Phantom fick slagsida blåste det 14 meter per sekund, nu har vinden mojnat rejält, vilket underlättar räddningsarbetet, sa Jonas Andersson, förste kustbevakningsinspektör, till Sjöfartstidningen under morgonen den 16 februari.

Nödbogseringen till Oskarshamn genomfördes i vindförhållanden om 15 meter per sekund.

Gibraltarflaggade Phantom, 3 220 ton dödvikt, ägs och opereras av tyska Interscan Schiffahrtsges mbH. Hon byggdes år 2000 på tyska Peters Schiffbau AG, skrovet byggdes dock på Marine Projects i Gdansk.