NIS orsakar debatt i Norge

Det norska internationella registret, NIS, debatteras nu flitigt i Norge eftersom antalet NIS-registrerade fartyg sjunker. Høyre som numera sitter i opposition vill utreda möjligheten att utvidga ”nettolönsmodellen” till att också omfatta NIS-registrerade fartyg. Fremskrittspartiet, som är det nästa största partiet i Stortinget med sina 38 mandat, kräver bättre konkurrenskraft och framhåller att det behövs en rejäl genomgång av reglerna för registret då förutsättningarna hela tiden ändras inom den internationella sjöfarten.