Nio svenska nyttjandeförbud under 2007

Nio svenskflaggade fartyg fick nyttjandeförbud förra året vid hamnstatskontroller inom Paris MOU-regionen. Totalt utfördes 344 inspektioner på svenskflaggade fartyg i utländska hamnar. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan då 321 kontroller av svenska fartyg ledde till ett nyttjandeförbud.– Det är en tråkig utveckling, och förhoppningsvis ett tillfälligt svart år, säger Per Marzelius, sjösäkerhetsansvarig på Sveriges Redareförening, och det här kan innebära att Sverige kommer att tappa placeringar på Paris MOU:s vita lista. Han menar att en topplacering på denna lista är en kvalitetsmärkning som är viktig för svenska rederier.– Ofta beror nyttjandeförbuden på slarv med dokumentation eller avvikelser från fartygets egna SMS (safety management system), så detta är en signal till rederierna och fartygen att se över rutiner och procedurer, säger Per Marzelius till SST.2007 utförde den svenska sjöfartsinspektionen 742 hamnstatskontroller på utländska fartyg i svenska hamnar. Fem ledde till nyttjandeförbud. Detta är en klar förbättring jämfört med året innan då 741 inspektioner ledde till 13 nyttjandeförbud.