Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Kinabyggen till salu

Den planenliga försäljningen av två av Neste Oils produkttankfartyg är i full gång.

Neste Oil meddelade i fjol att oljebolaget avyttrar kemikalie/produkttankfartygen Purha och Jurmo samt den isbrytande aframaxtankern Tempera i samband med att rederiverksamheten outsourcas och en stor del av flottan togs över av föräkringsbolaget Ilmarinen och Försörjningsberedskapscentralen.

– För närvarande är Purha och Jurmo till salu, men inte Tempera. Vi är ganska i början av processen, de har officiellt varit ute till försäljning bara några veckor, säger Paavo Kojonen, vd på Navidom Oy.

Administrerar

Fartygens ägare Neste Oil har gett Navidom i uppdrag att sälja fartygen. Navidom har bildats av Neste Oil, föräkringsbolaget Ilmarinen och Försörjningsberedskapscentralen för att administrera de fartyg som Ilmarinen och Försörjningsberedskapscentralen äger. Management har placerats hos OSM Ship Management Finland Oy.

– Ursprungligen meddelade Neste Oil att de tre fartygen ska säljas när det är rätt tidpunkt och ännu är det inte rätt tid att sälja Tempera. Enligt ägarens anvisningar förverkligar Navidom försäljningen och vi har inte ännu fått grönt ljus för Tempera, förklarar Paavo Kojonen.

Tar några månader

Paavo Kojonen säger att fartygen är i gott skick och inte torde bli speciellt svåra att sälja.

– Situationen i världen är emellertid sådan att det kan ta lite tid. Jag skulle tro att processen kan avslutas inom några månader, men jag tror inte att det är klart ännu inom detta år. Vi har fått många förfrågningar och även något bud. Responsen från marknaden är positiv.

Purha och Jurmo är på 25.000 dwt och byggda i KIna 2003 respektive 2004.