Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Neste in på den svenska bunkermarknaden

Neste inleder distribution av lågsvavlig bunker på svenska ostkusten.

Från och med den 1 januari 2017 börjar Neste sälja och distribuera lågsvavligt fartygsbränsle i Sverige från terminalen i Södertälje. Neste betjänar i första hand Storstockholmsregionen, men levererar vid behov lågsvavligt fartygsbränsle även till andra hamnar på den svenska ostkusten.

– Detta innebär en utvidgning av vårt marknadsområde för fartygsbränslen och vi kartlägger även nya framtida marknader i Nordeuropa, säger Matti Lehmus, direktör för Nestes affärsområde för oljeprodukter.

Börjar med RMB

Förutom den vanliga marindieseloljan med specifikationen DMA har Neste för närvarande i sitt sortiment även de lågsvavliga marinbränslena DMB, som är ett gasoljebaserat destillat, samt RMB, som är en tyngre bunkerolja än DMB men fortfarande ett destillat. Därtill planerar man i slutet av nästa år att lansera en lågsvavlig tjockolja.

I Sverige kommer Neste inledningsvis att sälja kvaliteten RMB. 

– Det blir vår primära produkt i Södertälje, men om det visar sig finnas efterfrågan ser vi också på möjligheterna att leverera andra produkter, säger Jacob Granqvist, som ansvarar för sektorn Marine Fuels & Services inom Neste, till Sjöfartstidningen.

Bunkerpråm framtidsvision

Fartyg kan bunkra direkt från terminalen i Södertälje ex-pipe och till andra hamnar sker distributionen inledningsvis med tankbil.

– Vi börjar med bildistribution men eftersom trafiken i området väntas öka kommer vi också att se på andra möjliga lösningar i framtiden, som till exempel bunkerpråm, förklarar Jacob Granqvist.

Han säger att trafikmängderna i oljeterminalen i Södertälje kan komma att öka kraftig när verksamheten vid oljeterminalerna Loudden och Berga i Stockholm upphör.

– Vi siktar bland annat på förbipasserande trafik till Mälaren, ett bunkerstopp innebär ingen deviation alls. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Södertälje hamn.