Stena Image.

Fotograf: Tommy Chia

Kategori: Ekonomi | Tank

Negativt kvartalsresultat för Concordia

Concordia Maritime redovisar förlust för första kvartalet, men ändå en högre intjäning än genomsnittet på marknaden. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]snittet på marknaden. 

Under årets första kvartal genererade Concordia Maritime en högre intjäning på marknaden än genomsnittet. För produkttankflottan uppgick intjäningen på spotmarknaden till 14.200 US-dollar per dag, vilket var högre än den genomsnittliga intjäningen om 10.980 dollar, men betydligt lägre än under motsvarande kvartal 2016.

För suezmaxtankern Stena Supreme låg intjäningen på 23.700 per dag medan genomsnittet på marknaden var 19.987 US-dollar per dag. Under första kvartalet 2016 låg genomsnittet på 35.800 dollar.

Förlust

Den generellt svaga marknaden innebar att första kvartalet 2017 blev förlustbringande för Concordia Maritime. Rederiet redovisar en förlust om 41,2 miljoner kronor före skatt, jämfört med en vinst om 33,4 miljoner motsvarande kvartal året innan. EBITDA uppgår till 29,3 miljoner kronor (103,4 miljoner).

De generellt låga marknadsraterna uppges bero på bland annat höga lagernivåer, neddragningar i Opecs produktion och omfattande fartygsleveranser.

God sysselsättningsgrad

Samtliga fartyg i Concordia Maritimes flotta har opererat väl och med god sysselsättningsgrad, uppger rederiet. Flera av dem har under kvartalet varit verksamma på nya nischtrader i bland annat Sydamerika, Kina och Stillahavsregionen. Detta har bidragit till en högre intjäning än marknaden överlag även detta kvartal. 

Concordia Maritimes vd Kim Ullman uppger att en bättre balans mellan utbud och efterfrågan kan vara i sikte. Marknaden förväntas vara fortsatt svag under stora delar av 2017 på grund av höga lagernivåer i kombination med fortsatt många nya fartygsleveranser.

Färre beställningar

”Det bör dock påpekas att lagren av olja nu successivt minskar, samtidigt som leveranserna av nya fartyg framöver kommer att mattas av. De omfattande leveranserna av fartyg under perioden 2015–2017 är en direkt konsekvens av de beställningar som gjorts under åren dessförinnan. Peaken nåddes 2013 då hela 237 nya MR-fartyg beställdes. 2016 beställdes endast 25 nya MR-fartyg och hittills i år, i mitten av april, har 5 fartyg beställts. I takt med att leveranserna minskar, ökar samtidigt förutsättningarna för en mer balanserad marknad. En tydlig indikator på detta är det faktum att orderboken för hela tankflottan idag ligger på cirka 12 procent av den existerande flottan,” skriver Kim Ullman i sin vd-kommentar i kvartalsrapporten.

Förbättras stegvis

Den nuvarande bedömningen är att Concordia Maritime under 2018 kommer att se en stegvis starkare marknad.

– Som alltid gör vi vårt bästa för att ta tillvara de möjligheter som uppstår oavsett var i konjunkturcykeln vi för tillfället befinner oss. Det kan röra köp, avyttringar eller olika typer av kontrakteringar. Här och nu handlar det om att hantera en tillfälligt svagare marknad, för att därigenom ha bästa möjliga utgångsläge när vändningen kommer, meddelar Kim Ullman.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]