Nedgång i kryssningsbokningar

Trots rekordomsättning under tredje kvartalet noterar Royal Caribbean Cruises Ltd en markant nedgång i nya bokningar på grund av den ekonomiska lågkonjunkturen. Resultatet för det fjärde kvartalet väntas därför gå ned med cirka fyra–fem procent.– Vi är nöjda med resultatet för vårt tredje kvartal, men verksamhetsförutsättningarna har förändrats dramatiskt under de senaste veckorna, kommenterar koncernchef Richard D Fain, som dock är nöjd med koncernens utgångsläge inför kärvare tider.– Vi är inriktade på att anta denna utmaning och det är tryggt att veta att vår likviditet är god och att vi har inlett perioden med en solid orderbok.