Mærsk MC-Kinney Møller.

Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Container | Ekonomi | Hamn/Logistik

Nedåt för Maersk

A.P. Møller-Mærsk-koncernen backar för helåret 2015 både när det gäller omsättning och vinst. Enligt vd:n Nils S. Andersen är man dock nöjda med det operationella resultatet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nöjda med det operationella resultatet.

Maersk Group gör en vinst efter skatt för helåret 2015 på 925 miljoner dollar, vilket är en minskning med hela 82 procent jämfört med helåret 2014 och dess vinst på knappt 5,2 miljarder dollar.

Vidare minskar man omsättningen med 15 procent och landar på 40,3 miljarder dollar för helåret 2015 (47,6 miljarder dollar).

”Utmanande marknadsvillkor”

Samtidigt uppnår man ”ett starkt” resultat när det gäller kassaflödet för helåret 2015 och landar på siffran 8,0 miljarder dollar (8,8 miljarder dollar), trots en ”betydande minskning gällande containerrater och oljepriser”. Man är även nöjda när det gäller det gäller det operationella resultatet.

– Vi är nöjda med det tillfredsställande operationella resultatet för våra verksamheter som helhet för helåret 2015. Trots de mycket utmanande marknadsvillkoren i vår bransch levererade samtliga affärsenheter positiva underliggande vinster (ebitda) samtidigt som Maersk Group uppnåde ett underliggande resultat på 3,1 miljarder dollar. Med tanke på våra förväntningar om att oljepriset kommer att ligga kvar på en låg nivå under en längre period har vi skrivit ned ett antal av Maersk Oils tillgångar med 2,6 miljarder dollar efter skatt. Vi kommer att fortsätta att stärka positionen för Maersk Group som helhet genom att prestera operationellt starkt och genom tillväxtsinvesteringar, säger Nils S. Andersen, vd för Maersk Group, i årsrapporten.

Minus på oljesidan

Segmentet Maersk Line gjorde en minskad vinst och landade på 1,2 miljarder dollar (2,3 miljarder dollar). Även omsättningen minskade för Maersk Line och landade på 23,7 miljarder dollar (27,4 miljarder dollar).

Maersk Oil gjorde en förlust på 2,1 miljarder dollar för helåret (861 miljoner dollar), medan APM Terminals å sin sida gjorde en vinst på 654 miljoner dollar (900 miljoner dollar). För Maersk Tankers del ökade man dock något och landade på en vinst på 160 miljoner dollar (132 miljoner dollar).

För 2016 räknar koncernen med ett ”betydligt lägre” underliggande resultat (ebidta) än 2015 års utfall på 3,1 miljarder dollar.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]