NCL stämt för rasdiskriminering

Norwegian Cruise Lines har stämts av den amerikanska antidiskrimineringsmyndigheten Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Enligt myndigheten blev minst sju muslimska ombordanställda med rötter i Mellanöstern avskedade i juli 2004 för att de skulle vara säkerhetsrisker. Enligt EEOC har man i två års tid försökt få till stånd en lösning med rederiet, men inte lyckats.NCL, som är ett helägt dotterbolag till Star Cruises, tillbakavisar anklagelserna. Man säger att när fakta och rätt omständigheter presenteras i domstolen kommer man att se att rederiets hantering har varit helt i sin ordning.