Natoövning inleds i Göteborg

Natoövningen Noble Mariner inleds med ett stort örlogsbesök i Göteborg 10 till 13 maj där två hangarfartyg ingår. Övningen är den största i Östersjön sedan Ryssland övade sin flotta i början av 1990-talet. Sverige deltar i övningen med upp till 700 man och bland annat en u-båt. Syftet är att öva Natos snabbinsatsstyrka och dess förmåga att säkra handelssjöfarten i en konflikt mellan stater. Från vattnen norr om Polen ända upp i Skagerrak kommer övningen att pågå, i svenska farvatten kommer direkta övningar bra hållas längs sydkusten under tre dagar. I övrigt gäller vanliga sjötrafikregler, bara det att det kommer vara fartyg och båtar överallt. Inga områden kommer att vara avlysta.