NATO utökar Adenuppdrag

NATO har sjösatt en ny antipiratstrategi utanför Afrikas Horn, kallad operation Ocean Shield, som tar ett större grepp om piratproblematiken. ”Till sjöss kommer bekämpning av pirater fortsatt vara i fokus, medan ett nytt element av stärkta regionala insatser har byggs upp för Ocean Shield. NATO:s uppbyggnad av kapacitet syftar till assistera regionala stater, på deras begäran, i att utveckla deras egna förmåga att bekämpa sjöröveri. Det här arbetet ska komplettera existerande internationella insatser och kommer att bidra till en ökad säkerhet för sjöfarten utanför Afrikas Horn”, skriver organisationen i ett uttalande.