Nato-uppdrag för ”Admiral Pitka”

Estlands regering föreslår i en proposition till parlamentet att marinens största fartyg, ”Admiral Pitka” (ex ”Beskytteren”) med besättning om 50 man, ska deltaga i Nato-operationer från den 12 maj i år till den 31 mars nästa år. ”Admiral Pitka” byggdes 1977 i Danmark som patrulleringsfartyg och överlämnades som gåva till estniska marinen i november 2000. I Estland används det som stabs- och försörjningsfartyg för minröjningsoperationer. Estniska regeringen vill ge anslag på EEK 8,16 miljoner (EUR 521.000) för extra kostnader i samband med ”Admiral Pitkas” Nato-uppdrag.