Fotograf: IMO

Nato förlänger uppdrag i Indiska oceanen

Nato förlänger sina insatser mot pirater i Adenviken och Indiska oceanen till slutet av 2016.

Under tisdagen enades medlemsländerna i Nato om att förlänga ”Operation Ocean Shield” som insatsen kallas till slutet av 2016. Sedan augusti 2009 har Nato-fartyg patrullerat vattnen utanför Afrikas Horn, organisationen samarbetar tätt med andra aktörer som EU-Navfor och USA-ledda maritima styrkor.

USD 18 miljader

Enligt statistik så har sjöröveriet utanför den här delen av Afrika minskat betydligt på senare år, och inget fartyg har kapats sedan maj 2012. Trots detta utgör sjöröveriet ett fortsatt reellt hot mot rederier, fartyg och besättningar och världshandeln. Omkring 90 procent av all handel, globalt sett, går sjövägen. Och hälften av handeln till sjöss passerar genom Indiska oceanen. 

Under 2013 uppskattade Världsbanken att kostnaderna för pirateriet ligger på omkring USD 18 miljarder per år.

Stor yta

För närvarande ingår örlogsfartyg ock korvetter från Spanien, Italien och Turkiet i Operation Ocean Shield. De opererar huvudsakligen från Persiska viken i norr, till Seychellerna i söder, till Adenviken i väster och Maldiverna i öster.