NATO-fartyg hittade 31 minor i estniska vattnen

I samband med NATO:s minröjningsoperationen på estniskt territorialvatten den 10–25 augusti lokaliserades 31 minor från andra världskriget. Av dessa var 21 tyska kontaktminor och åtta tyska bottenminor, samt två ryska bottenminor. I NATO:s minröjningseskader ingår fartyg från Belgien, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Polen. I operationen deltog också estniska marinens fartyg Tasuja (ex Lindormen) och röjdykare.