NAT tar leverans av sjunde tankern

Nordic American Tanker Shipping har tagit leverans av ett sjunde suezmaxfartyg. ”Nordic Recovery” är på 153.181 ton dödvikt, byggt 1998 och systerfartyg till ”Nordic Fighter”. Hon får norsk flagg och opereras på spotmarknaden.