NAT ökar på flottan

Nordic American Shipping, NAT, har köpt ytterligare en suezmaxtanker för USD 69 miljoner. Fartyget är på 157.332 ton dödvikt och är byggt i Sydkorea 1998. Därmed består rederiets flotta av nio fartyg på totalt 1,38 miljoner ton dödvikt. Av dessa är ett sysselsatt på en långtidscharter. Övriga opereras på spotmarknaden. Samtidigt emitteras 3.750.000 nya aktier.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.