Fotograf: Norrköpings hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Nästa steg för Pampushamnen

Mark- och miljödomstolen godkänner utbyggnaden av Norrköpings hamn, som därmed går in i nästa fas. 

Nu är målsättningen att påbörja muddringsarbetet under 2019. 

– Vi har nu fått den miljödom som krävs för att kunna utöka hamnens kapacitet. Det är förstås glädjande att mark- och miljödomstolens granskning har ett positivt utfall, samtidigt som vi håller vår tidsplan. Nu kan vi påbörja arbetet med utbyggnaden, som görs för att klara ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen, säger Henrik Åkerström, vd för Norrköpings Hamn i ett pressmeddelande.

Betydelsefull för näringslivet

På uppdrag av kommunen driver Norrköpings Hamn utbyggnaden av Pampushamnen på Händelö. Det är ett led i omvandlingen av Inre hamnen till bostads- och innerstadsområde.

– Det är roligt att vi fått klartecken att påbörja en så stor och viktig satsning för Norrköping och regionen. Hamnen är betydelsefull för vårt näringsliv, och den kommande utbyggnaden stärker Norrköpings roll som ett av landets ledande logistiklägen, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun.

Olika delprojekt 

För närvarande pågår kommunens och Trafikverkets arbete med den elektrifierade järnvägsanslutningen Kardonbanan via Malmölandet till Pampushamnen. Utvecklingen av Pampushamnen består av en rad projekt – hamnbassängen ska muddras och utökas, kajen ska förlängas och terminalytorna ska växa ytterligare. Nu väntar en intensiv period när hamnprojektet går in i en ny fas.

I drift 2023

– Vi påbörjar nu en rad förberedande arbeten, med planen att inleda muddringsarbeten under 2019. Projektet har en beräknad byggtid på cirka fyra år, så vår målsättning är att ta den utbyggda delen av Pampushamnen i drift i slutet av 2023, förklarar Eric Gustavsson, projektledare vid Norrköpings Hamn.