Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Forskning | Miljö

Nästa steg för MONALISA

STM Validation Project, så heter nästa steg för ”Sea traffic management”-projektet MONALISA 2.0 som nu väntar på besked om EU-stöd.

– Målet med projektet är att verifiera den målbild för ”Sea traffic management” som MONALISA 2.0-projektet har definierat. Det vill säga, fungerar det som det är tänkt, och uppnås de uppskattade nyttorna för olika aktörer? berättar Ulf Siwe, kommunikationsansvarig för MONALISA-projektet på Sjöfartsverket.

Ska testas bredare

STM Validation Project är, enligt Ulf Siwe, en fortsättning på MONALISA 2.0-projektet och syftar till att ytterligare utveckla och testa systemen som definierats i grundprojektet. Innan de kan sättas i bruk för hela näringen.

– Med MONALISA-projektet arbetade vi fram de olika systemen men testade de inom relativt små områden. I och med det nya projektet är målet att testa på fler och större områden för att på det sättet komma ännu närmare verkligheten, fortsätter Ulf Siwe.

Olika förutsättningar

En stor anledning till att systemen måste testas brett är att det finns stora skillnader i hur sjötrafiken sköts runt om i Europa och världen.

– I Göteborg är det agenten som är spindeln i nätet och som har mest information om fartygens anlöp. Men i till exempel Valencia är det lotsarna som har en liknande roll, säger Ulf Siwe.

”Goda chanser till stöd”

I slutet av februari lämnades en ansökan om medfinansiering från EU in. Förhoppningen är att EU ska stå för hälften av den totala budgeten på 43 miljoner euro. Och enligt Ulf Siwe är förhoppningarna goda om att stödet beviljas.

– Vi tror att det är stor chans att vi får stödet.

Beslut om stödet från EU väntas fattas i slutet av sommaren.

Lättar att komma ”just-in-time”

Enligt Magnus Sundström, projektledare för de båda projekten inom Sjöfartsverket, är målet med projektet att ta ”Sea traffic management” ett steg närmare ett brett införande.

– Genom ett effektivare informationsutbyte och en vässad process kring fartygsanlöp och avgångar kommer precisionen i förväntad ankomst- och avgångstid att förbättras. Det ökar också fartygens möjligheter att komma ”just-in-time”.

300 fartyg med i projektet

STM Validation Project förbereds nu och väntas pågå från 2017 till mitten eller slutet av 2018 med tester i Medelhavet och Norden.

– Sammanlagt är det 300 fartyg och tio hamnar som ska vara med i denna delen av projektet, säger Magnus Sundström.

Möjlighet att förbättra isbrytning

Projektet väntas ha en stor effektiviseringspotential för hela sjöfartsnäringen, men Magnus Sundström ser även att det finns fördelar för Sjöfartsverkets egen verksamhet.

– Isbrytningsverksamheten är en lågt hängande frukt. Genom att dela rutter och använda STM-tjänster är vår bedömning att vintersjöfarten och isbrytningsverksamheten kan effektiviseras.