Närsjöfart perfekt i lågkonjunktur säger EU-kommissionen

”I en recession är närsjöfart ett perfekt medel för att stimulera handelsutbytet inom EU och därmed stödja tillväxtens återhämtning inom EU och dess grannländer”, skriver EU-kommissionen i sin strategi för sjöfarten fram till 2018 som nu lämnas till EU-parlamentet och ministerrådet för att de, tillsammans med alla berörda parter, ska ta fram konkreta lösningar på de förslag kommissionen lagt.Kommissionens strategiska förslag i sju punkter är inte särskilt preciserade men berör allt från att sjöfarten ska ges förutsättningar att vara konkurrensmässig, bli miljövänligare och att sjöbefälens administrativa börda ska minskas.Det område där kommissionen lägger ut texten mest är vikten av att ta bort hinder för sjöfarten inom unionen, särskilt tullreglerna som gör att last som lämnar en EU-hamn med destination till en annan EU-hamn anses ha lämnat unionen om en icke-EU-hamn anlöps däremellan, även om lasten inte lossas, vilket gör att närsjöfartens konkurrenskraft försämras. Regelverket ska göras om så att det liknar det som gäller för landtransporter.Enligt kommissionen skulle den förenklade administrationen ge en vinst på EUR 2,4 miljarder, och då är inte effekterna av ett skifte från land- till sjötransporter inräknade.