Näringsministern döper Broströmsfartyg i Göteborg

Onsdagen den 17 januari döps Broströms produkttanker Bro Distributor, det tredje av fyra i D-klassen, i Göteborg. Gudmor blir näringsminister Maud Olofsson.Bro Distributor är på 14.500 ton dödvikt och är byggd på Jinling-varvet i Kina till en ny design med dubbla framdrivningssystem och katalytisk avgasrening. Broströms D-klassfartyg är de första tankfartyg som uppfyller kraven för DNV:s Clean Design-klass.