Näringslivsbasen inviger sjöfartsutställning

Också i år kommer det att anordnas en sjöfartsutställning i Visbys Almedalen under politikerveckan. Utställningen invigs tisdagen den 10 juli klockan 11.00 av Signhild Arnegård-Hansén, ny ordförande för bransch- och arbetsgivareföreningen Svenskt Näringsliv.I utställningen som är öppen hela veckan deltar Sveriges Redareförening, Stena-koncernen, Transatlantic, Broström, Donsörederierna, Gotlandsbolaget, Transas som ställer upp med en fullskalig simulator, Telemar som ställer upp utrustning för visning av AIS-information samt SST.På tisdagen klockan 13.00 anordnar Sveriges Redareförening seminariet ”Mer Sjöfart för bättre miljö!”. I panelen finns bland andra Lars-Erik Liljelund, Naturvårdsverkets generaldirektör, Dan Sten Olsson, ordförande i Sveriges Redareförening och Carina Ohlsson, ordförande i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.