Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

299 får lämna Tallink Silja

Det blir totalt 299 av de tidigare 450 anställda som varslats på Tallink Silja som nu får lämna sina jobb. Merparten är ombordanställda färjorna Silja Symphony och Galaxy.

Det var i maj som Tallink Silja gick ut med ett varsel på totalt 450 medarbetare inom totalt tre kollektivavtalsområden. Och under fredagen var alla förhandlingarna avslutade.

– Vi har meddelat personalen i dag att 299 drabbas av arbetsbrist och blir uppsagda. Den absoluta merparten är på sjösidan, alltså ombord på fartygen och det är helt enkelt en konsekvens av att trafiken stått stilla i princip sedan i mars, säger Erika Janson, kommunikationschef på Tallink Silja till Sjöfartstidningen.

Alla har återanställningsrätt

Det är anställda ombord på fartygen Silja Symphony och Galaxy som i huvudsak drabbas.

– Det är främst personal inom intendenturen som det rör, helt enkelt servicepersonal ombord. Men där har man också kommit överens med facken om att alla får återanställningsrätt. Vii vill inget mer än att vi ska kunna ha fullastade fartyg med full besättning igen, säger Erika Janson.

Tidigare i juni stod det klart att 14 personer förlorar sina jobb inom Sjöbefälsförbundets avtalsområde. Där var hundra personer varslade.

Seko gjort vad de kunnat

Majoriteten av de som nu drabbas av uppsägningarna är medlemmar i Seko Sjöfolk där Kenny Reinhold är ordförande.

– Mellan 200 och 250 av de som berörs är våra medlemmar. Det är verkligen grymt tråkigt, men vi har försökt göra vad vi kunnat. Jag tycker att vi haft bra förhandlingar och sittningar med Tallink Silja under den här tiden och vi har försökt anpassa kollektivavtalen så gott vi har kunnat, säger han.

Beror på de finska restriktionerna

Erika Janson menar att uppsägningarna till stor del beror på de fortsatta finska restriktionerna när det gäller resandet mellan Sverige och Finland.

– Givet att Finland upprätthåller restriktionerna mot just Sverige som enda land i Norden och Baltikum så har vi svårt att i närtid se hur vi skulle kunna komma igång med normal trafik igen mellan Stockholm–Åbo och Stockholm–Helsingfors, säger hon och fortsätter:

– Det är ett väldigt tungt besked, men vi måste anpassa besättningarna efter verkligheten. Det går inte att ha full besättning på halvtomma fartyg.

Finns positiva tecken

Erika Jansson menar dock att det finns vissa positiva tecken från Finland kring reviderade restriktioner.

– Vi hoppas hela tiden att Finland ska komma med ett annat besked så att vi kan komma igång igen. De har lättat så sakteliga på restriktionerna, de utökar undantagen hela tiden och på Stockholm–Åbo har vi sett en ökning av antalet passagerare även om det går långsamt, säger hon.