Fotograf: Mareel

Kategori: Folk/företag | Specialfartyg

N-O-G investerar strategiskt i UK

Svenska Northern Offshore Group köper det brittiska rederiet Turbine Transfers Ltd och dess flotta av 25 specialfartyg.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]tta av 25 specialfartyg.

Affären slutfördes i går, tisdag, och verksamheten drivs genom det nybildade brittiska bolaget Mareel Ltd med kontor i norra Wales. Mareel, som är ett fristående bolag inom koncernen Northern Offshore Group (N-O-G), opererar de 25 CTV (Crew Transfer Vessel) som ingick i köpet. Verksamheten fortsätter oförändrat med samma personal både ombord och inom landorganisationen.

David Kristensson, koncernchef för N-O-G, är övertygad om att köpet stärker gruppens position inom offshore-vindkraftindustrin och därmed genererar ett långsiktigt värde för gruppen.

– Mareel är ett väl fungerande företag och vi ser ingen anledning att ändra på det. Vi vill bygga vidare på det och vara en dedikerad ägare som hjälper företaget att växa vidare in i framtiden med de värderingar vi har från ägarhåll, säger han till Sjöfartstidningen.

Tryggar tillväxt

Gruppens köp av Turbine Transfers uppges vara en strategisk investering för att stärka gruppens position och trygga dess fortsatta tillväxt inom offshore-vindkraftindustrin. Mareel tar även över alla existerande kontrakt för flottan.

Hittills har N-O-G huvudsakligen idkat operativ verksamhet genom bolagen Northern Offshore Services (N-O-S) och Northern Energy & Supply (N-E-S). Även om N-O-S har en liknande verksamhet som Mareel försäkrar David Kristensson att den inte kommer att påverkas av företagsköpet.

– Det är två helt separata verksamheter som jobbar parallellt. Det är förstås samma ägare men inom båda verksamheterna är det ”business as usual” så att N-O-S sysslar med sitt och Mareel sysslar med sitt. Med detta förvärv får gruppen tre större rörelsedrivande företag och vår ambition som ägare är att vi ska kunna utvecklas vidare som en maritim koncern och förvärva ytterligare bolag i framtiden.

Större bredd och nya kunder

Efter förvärvet har gruppen omkring 350 ombordanställda och 60 landanställda samt kontor i Sverige, Storbritannien, Danmark och Tyskland. Flottan består av 60 specialdesignade, snabbgående och miljövänliga katamaraner, två tankfartyg, en ambulansbåt och ett forskningsfartyg. Enligt David Kristensson innebär företagsköpet att N-O-G som grupp får större bredd, större marknadsnärvaro, större nätverk och helt klart nya kunder.

– Förvärvet är resultatet av en strategisk diskussion som vi har fört länge i vår koncern. Detta har varit en av möjligheterna som vi har sett skulle ge en positiv effekt. 

Han tillägger att företagsköpet även kan vara positivt med tanke på Brexit. 

– För oss som koncern känns det bra att ha ett brittiskt bolag för att kunna möta de utmaningar som Brexit eventuellt innebär.

”Best365”

David Kristensson påpekar att N-O-G från ett ägarperspektiv vill komma in med starka värderingar. Han berättar att gruppen har en vision, ”Best365”, som går ut på att varje dag vara bäst på det man gör med en värdegrund i den starka sjöfartskultur och sjöfartstradition som finns på Donsö.

– Vi drivs ju av entreprenörsanda och ”Best365” betyder att vi ska göra vårt bästa varje dag. Vi hoppas givetvis att vi ska kunna tillföra våra ägarvärden i alla bolag som vi äger.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]