Kategori: Politik | Specialfartyg

Myndighetsstrid om sjöräddningen

Som Sjöfartstidningen tidigare skrivit är Kustbevakningen intresserade av att ta över sjö- och flygräddningen. Det är något som den nuvarande huvudmannen Sjöfartsverket säger blankt nej till.

– Man vinner inget på att bara flytta rutor från en myndighetsorganisation till en annan om man inte har gjort en ordentlig analys, och det har utredaren inte gjort trots påstötningar från oss, säger Noomi Eriksson, ställföreträdande generaldirektör i Sjöfartsverket.I sitt mycket tydliga remissvar skriver verket bland att ”ett beslut om förändrat huvudmannaskap för sjö- och flygräddningen, inklusive organisation och ansvar för räddningshelikopterverksamheten, såsom utredaren föreslår, befaras medföra omfattande negativa konsekvenser för svensk sjö- och fIygräddning samtidigt som kostnaden för verksamheten med stor sannolikhet skulle öka”.Sjöfartsverket menar också att Kustbevakningen saknar såväl tradition som kunskap och erfarenhet av att leda och koordinera flyg- och sjöräddning.

– Kan man påvisa vinster för verksamheten, nödställda och statsfinanserna med att flytta huvudmannaskapet så har vi inget emot det, eftersom skattepengar skall användas på det mest effektiva sättet. Men det har utredningen inte kunnat visa, säger Noomi Eriksson.Förutom sammanslagningen av flyg- och sjöräddningen har organisationen gått igenom en stor förändring på kort tid: Sjöfartsverket har tagit över helikoptrarna, bildat bolag och dessutom är ett nytt helikoptersystem på väg.

– Det verksamheten behöver nu är arbetsro, säger Noomi Eriksson, som hoppas på ett snabbt beslut från regeringshåll så att man inte skall behöva leva i ovisshet.