Myndighetsingripande mot Steen Bryde och Nordic Tankers

Danska Finanstilsynet har nu gripit in mot flera åtgärder som initierats av Steen Bryde, numera koncernchef i Nordic Tankers. Myndigheten har bland annat avlyst den extraordinära bolagsstämma som skulle ha hållits den 17 februari, och kräver nu att den i stället genomförs den 2 februari. Finanstillsynet menar också att Bryde medvetet förhalat bolagsstämman som har begärts av en grupp aktieägare som är i opposition till Bryde, och att överförandet av ordförandeskapet i styrelsen till koncernchefen, med ett särskilt kontrakt som ger Bryde DKK 2 miljoner om han tvingas lämna bolaget, är i högsta grad irreguljärt och inte i aktieägarnas intresse. Dessutom anser man att detsamma gäller det förmånliga kontrakt som Steen Brydes personlige vän och affärspartner Brian Petersen fått. Myndigheten säger att kontrakten är olagliga.