Myndigheterna betalar för ryskt fartyg

Søfartsstyrelsen, danska sjöfartsverket, betalar fortfarande för det ryska fisktransportfartyget Alexa i Köpenhamn. Fartyget har legat vid kaj sedan 22 december 2006 då Søfartsstyrelsen räddade de sex i besättningen som fanns kvar ombord sedan fartyget övergavs på redden sex månader tidigare. Det väl underhållna fartyget, byggt 1965 på varvet Nikolayev i Ukraina, ligger nu i Köpenhamns frihamn på bekostnad av Søfartsstyrelsen.