Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Politik

Mycket troligare att rederier flaggar in

Pia Berglund berömmer Seko Sjöfolk för det nya TAP-avtalet, som hon menar ökar sannolikheten för att rederier ska flagga svenskt igen.

Det nya TAP-avtalet har gett rederierna varaktiga villkor som matchar det tioåriga åtagande som tonnageskatten innebär för en redare, enligt Pia Berglund, vd på Föreningen Svensk Sjöfart.

Delar vision

– Det som har varit absolut viktigast för oss är att få en förutsägbarhet i villkoren som passar tonnageskatten. Vi delar visionen om en stor handelsflotta och jobb till alla. Det är i det perspektivet vi gör de här åtgärderna, säger Pia Berglund.

Att TAP-avtalet nu reglerar fördelningen mellan TAP-anställda och tillsvidareanställda centralt innebär att rederier kan räkna mer exakt på vad det innebär att flagga svenskt, eftersom villkoren jämnas ut och blir långsiktiga.

Börja med fartygen

– Det vi vill skicka tillbaka till de anställda är att när vi rederier skriver in oss i tonnageskatten så säger vi att vi ska vara i Sverige i tio år. Jag hoppas inte att Sekos medlemmar är besvikna, för tanken är långsiktighet och det är därför Seko har gjort det. Det är viktigt att de också känner att de får ut någonting av det här, förstås, det är ju deras jobb vi pratar om till syvende og sidst. Men vi måste ha fartygen, vi måste börja i den änden. Har vi inga fartyg har vi definitivt inga jobb. Seko Sjöfolk har verkligen bjudit till och sagt att långsiktigheten, den ska ni få. Det skulle jag vilja applådera dem för, säger Pia Berglund.

Genuin vilja

Hon berättar att det just nu pågår mycket diskussion bland redare om svensk flagg, och hon menar att TAP-avtalet bidrar till att det är mycket troligare att någon verkligen flaggar hem.

– Det finns en vilja hos rederierna att faktiskt komma tillbaka, den viljan är uppriktig och genuin. 

Svar till regeringen

Ett smolk i bägaren är att sjöfartsstödet har sänkts med en procent, vilket Pia Berglund tycker är ett bekymmer just vad gäller förutsägbarheten i konkurrensvillkoren:

– Man vet ju inte, de kanske sänker med tre procent nästa år, sedan åtta procent? Vårt svar tillbaka till regeringen är att nu har de levererat tonnageskatten som vi har tjatat om i femton år och vi, arbetsmarknadens parter, ser nu till att leverera långsiktiga villkor. Då hoppas vi också att regeringen kan säkerställa sjöfartsstödet, att det kommer fortsätta att vara 100 procent.

Kommentarer

 • Christer Jendrén

  När det gäller skatter och stöd kan man inte vara säker på denna regering det har den ju visat så här långt under sin mandatperiod

  • Martin Persson

   Håller med Christer, denna regerings största mål verkar vara att höja skatter samt att hitta på nya områden som kan beskattas. Undrar om dom också tar efter Vitrysslands kommande parasitskatt..

 • Anonymous

  Jaa då är det bara att vänta på 100% TAP, God natt svenska sjömän
  Mats

 • Torkel Bodin

  Den här regeringen liksom tidigare (s) är inte trovärdig!

 • Anonymous

  Ännu en dålig nyhet för de få svenska sjöfolk som fortfarande har ett jobb och gå till.

 • Per Nilsson

  Det är ingen regering dom senaste 40-åren som brytt sig om sjöfarten. Tror mer på denna regering som inte pratar om särintressen.

 • Rolf B Bertilson

  Tonnageskatten skulle ju lösa de flesta hinder för svensk flagg, varför blir det så här? Är det miljöpartiet somnråkar i vanlig ordning?

 • Anonymous

  tap det är inte svensk sjöfart varför ska svenskflaggat ha tap först svenskt sjöfolk sedan om det behövs kompletteras med tillfälliga anställningar som tap .
  Inte som det är nu med tap och kompletterar med svenskt sjöfolk med tillfällig anställning.
  Med den regeringen vi haft och den som vi har nu samma dom skiter i sjöfolk och har alltid gjort. mvh O.l

 • Egen företagare

  Som alltid mycke snack och lite handling.Varför flagga in?

 • Hsddock

  Sjöfartshögskolorns kan inte fylla sina platser – är det inre dags att läggs ner en?

 • Lars Bergqvist

  Undrar om svenska rederier har råd att antstælla filipinskt seniorbefæl, med månadsløner på 10000-12000 USD.

 • Anonymous

  TAP skulle bli en kortare lösning för svenska redare men det blev en långsiktig ”lösning” med mer TAP.

 • KOL

  Detta är inte Svensk sjöfart längre 75% utlänsk besättning, kan inte räknas som Svensk. Det kommer efter en eller två generationer bli som med Svensk varvsindustri – yrkesgrenen försvinner ock kommer troligen bara finnas innom marinen. Stort tack till alla Svenska politiker och ansvariga.

 • Jonas

  Appropå inflaggning så ligger en av de få kvarvarande svenskflaggade fartygen just nu i Göteborg och flaggar ut till Färöarna. Men Uman är inte medlem i FSS så dom kanske inte räknas…

 • Fredrik

  Redarna pratar så mycket om det varumärke som den svenska flaggan står för medan redarföreningen slår sig hårt för bröstet och försöker få det att se ut som att det är redarna som helt på egen hand har byggt upp varumärket och tar på så sätt ta ifrån alla tusentals svenska sjöfarandes hårda slit under decennier och beröm som dom förtjänar!

  Jag undrar hur det kommer se ut om några decennier när fartygen är bemannade av ukrainare och filippinare… Då kommer nog inte varumärket svenska flaggan betyda ens en 1/3 av vad det betyder idag!

 • Anna Janson

  Gott folk! På detta utrymme finns förstås möjligheten att klaga, men jag vill härmed uppmuntra er att också vara konstruktiva i era kommentarer.
  Parterna bakom TAP-avtalet kämpar för svensk sjöfart med dess utmaningar och förtjänar respekt för det.

 • Pär-Henrik Sjöström

  Vi tackar våra läsare för aktiv deltagande och sätter därmed punkt för kommentarerna för denna gång.

Artikeln är stängd för fler kommentarer