Fotograf: Christian Badenfelt

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Muddringsarbete avslutat vid Wallhamn

Omfattande muddringsarbeten har genomförts vid Wallhamn på Tjörn. Genom muddringen kan hamnen ta emot fartyg vid sämre väder än tidigare och fartyg med större djupgående.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]gare och fartyg med större djupgående.

I takt med att fartygen på senare tid blivit allt större så har djupet och bredden i farleden in till Wallhamn och i hamnbassängen inte räckt till. Sedan 2009 har de största fartygen haft begränsningar för anlöp till Wallhamn vid hårt väder. Det har bland annat krävts extra bogserbåtar och det har hänt att fartyg fått ankra upp utanför Marstrand i väntan på bättre väder.

– Framförallt är det fartyg som är byggda för att transportera bilar som blivit längre och högre, och den stora ytan gör att de är känsliga för vind. Nu klarar fartygen att trafikera hamnen utan extra säkerhetsrestriktioner, kommenterar Christer Olausson, lotsplatschef för Sjöfartsverket i Marstrand.

I farleden och hamnbassängen

Muddringen har skett dels i farleden, dels i hamnbassängen. Medan Wallhamn AB har ansvarat för muddringen i hamnbassängen har arbetena i farleden varit ett samarbete mellan Sjöfartsverket och Trafikverket, där Sjöfartsverket har lett arbetet och Trafikverket varit beställare.

– Wallhamn har blivit mer tillgänglig för fartygstrafiken samtidigt som vi kan upprätthålla en hög nivå på säkerheten, säger Torbjörn Wedebrand, vd för Wallhamn AB i en kommentar. 

Byggdes upp i simulator

Som en del i planeringen inför muddringen byggdes farleden upp i Sjöfartsverkets simulator på Chalmers i Göteborg. Muddringsarbetena inleddes i oktober 2014 och var klara i april, och Transportstyrelsen samt Sjöfartsverket har nu godkänt resultatet.

Arbetena har gjorts med hänsyn till bland annat det marina livet. Det finns yngelplatser i hamnområdet och muddringen har därför genomförts under den period då djurlivet har påverkats minst i enlighet med de miljökrav som ställdes i miljödomen.

Utfyllnad på land 

Enligt Trafikverket har farleden muddrats ned till 10,8 meters djup och hamnbassängen har nu ett maxdjupgående på 9.5 meter. Vidare uppges att en yta av totalt 450.000 kvadratmeter har muddrats och att 450.000 kubikmeter jord och berg har flyttats. Muddermassorna utgör nu en utfyllnad på land, som med tiden kommer att kunna användas för exempelvis uppställning av gods och bilar.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

  • Anonymous

    Skulle det inte bli ett nytt roro-läge också?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]