Kategori: Container | Haveri

MSC Flaminia på väg mot tyskt vatten

Det branddrabbade containerfartyget MSC Flaminia har nu lämnat sin position strax utanför Lands End där hon inspekterats av myndigheter, klassningssällskap och bärgare. Hon är nu under bogsering av bärgningsfartyget Fairmount Expedition mot skyddade tyska vatten, dit hon förväntas den 7 september. Efter ytterligare inspektioner och läktring av last kommer hon sedan att bogseras in till Wilhelmshafen.