Kategori: Container | Haveri | Politik

MSC Flaminia på väg mot Tyskland

Fem veckor efter att MSC Flaminia började brinna ute på Atlanten, har nu Tyskland beslutat ge fartyget nödhamn. Tyska myndigheter tar då över koordineringen av operationen. Fartyget bogseras nu in mot den brittiska kusten där en säkerhetsinspektion skall genomföras i skyddat vatten.