Fotograf: Miljöpartiet

Kategori: Miljö | Politik

MP: ”Inför vägslitageskatt”

”Det viktigaste är att införa en vägslitageskatt/kilometerskatt för lastbilstransporter”, säger miljöpartiets Karin Svensson Smith, ordförande i trafikutskottet. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nde i trafikutskottet. 

Valet närmar sig, men vad tycker egentligen de politiska partierna om sjöfarten i Sverige och hur vill de utveckla den? I dag är det trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smiths tur att beskriva Miljöpartiets sjöfartspolitik. 

Vad anser ni om sjöfarten i Sverige i dag?

– Sjöfarten är avgörande för Sveriges export och import. Färjetrafiken är en väsentlig del av människors tillgänglighet i många sjö- och havsnära områden. Den befintliga sjöfarten avlastar vägar och järnvägar genom att ta framför allt gods som annars skulle bidra till trängsel samt olyckor på vägarna. Men Sverige har EU:s längsta kuststräcka och sjöfarten skulle kunna ta en mycket större andel av godstransporterna. I dagens Sverige utförs bara 3 procent av de inhemska godstransporterna på vatten. Detta kan jämföras med 47 procent i Nederländerna, 29 procent i Rumänien och 27,5 procent i Bulgarien.

Hur vill ni se att sjöfarten utvecklas?

– Klimatmålen bör styra dimensionering och utförande av transporterna. Även om potentialen för hållbara drivmedel och elektrifiering utnyttjas fullt ut så är minskad energianvändning helt nödvändigt för att klara klimatmålen i tid. Sjöfarten är både med avseende på luftmotstånd och friktion (fartygsskrov-vatten) mycket energieffektivt för godstransporter förutsatt att fartygets hastighet energioptimeras. Sverige har med sin långa kust och många hamnar en stor geografisk fördel jämfört med t ex Mellan- och Östeuropa. Vattenvägen finns redan och är väldigt prisvärd vad gäller investeringar och underhåll jämfört med landbaserade transporter. Det viktigaste är att införa en vägslitageskatt/kilometerskatt för lastbilstransporter som leder till att potentialen för gods till sjöss och på järnväg kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

Vad konkret gör ni för att öka trafiken till sjöss?

 • Farledsavgifter utformade efter en bonus malus-princip kan underlätta för minskat oljeberoende i transportsektorn. Sänkta farledsavgifter både för de fartyg som gör flera stopp och har hög klimatprestanda/låga emissioner ska finansieras med höjda för de med låg miljöprestanda/höga emissioner. Farledsavgifterna bör differentieras med avseende på i första hand klimat med utgångspunkt från enkla och transparenta principer. Det skulle premiera de rederier som beställer LNG-fartyg eller gör andra investeringar som minskar emissioner och klimatpåverkan. Den sammantagna effekten av de statliga farledsavgifterna och de kommunala hamnavgifterna har tröskeleffekter som gör att det inte lönar sig för fartyg att gå in i hamn om de inte har minst ca 20 containrar att lasta av/på. Detta leder till att det blir olönsamt att göra anlöp på fler hamnar längs kusten, att fartyg går mellan onödigt få hamnar och att dess potential att ersätta lastbilar minskar. Det optimala vore om de fartyg som går in i fler hamnar kan få reducerad farledsavgift. Detta skulle kanske kunna ordnas genom att återinföra den rabatt för mindre rederier som fanns till förra årsskiftet som finansieras genom att lyxkryssare och oljetankers betalade mer.
 • Ändra klassificering av inre vattenvägar – godkänn hela stråk så att moderna pråmar i Vänersjöfarten och i Mälarregionen på affärsmässiga grunder kan avlasta vägnätet. En enda pråm kan ersätta 60–70 långtradare om lasten är 1.000 ton grus eller sten. EU:s särskilda regelverk för inlandssjöfart gör att trafiken kan bedrivas med fartyg som är billigare och mer flexibla jämfört med andra fartyg. Många europeiska floder och vattenområden har godkänts som inre vattenområden och trafikeras av pråmar.
 • Ta bort lotsplikten och ersätt den med lotskrav när det är säkerhetsmässigt motiverat. Ny teknik har gjort en allmän lotsplikt onödig.
 • Genomför det ekobonus-system som MP har tagit initiativ till och som finns med i den budget riksdagen har godkänt. Ekobonus-projekt bör införas för att på samma sätt som i flera EU-länder påskynda omställningen av mer gods till sjövägen. Systemet ger lastägarna ett incitament att avlasta vägnätet på det gods som kan fraktas längs kusten. Fossilfri biohybrid för kombinerade pendel- och fraktbåtar i Stockholm samt även en längre sträcka såsom färjelinjen Göteborg–Travemünde kan vara ett lämpligt projekt att tillämpa Ekobonus-projektet på. En förstudie finns gjord inom ramen för industrisamverkansplattformen Zero Vision Tool.
 • 97 procent av allt gods som kommer till hamnarna i Malmö och Trelleborg fortsätter därifrån med lastbil. Det borde finnas krav på att minst hälften av det gods som angör hamnarna ska lastas om till järnväg eller sjöfart.

Vilka är de främsta utmaningarna för sjöfartsbranschen?

– Den största utmaningen är att det är för billigt att förstöra klimatet genom att använda olja. En annan utmaning är att av oss som är klimatengagerade är det för få som insett sjöfartens potential till energieffektiva godstransporter.

Hur ser ni på Sjöfartsverkets roll som affärsverk?

– Jag har vid tidigare tillfällen agerat i riksdagen för att Sjöfartsverket inte ska vara ett affärsverk. Att det är det i dag strider mot riksdagsbeslut om den transportpolitiska princip riksdagen har bifallit om att alla transportslag ska behandlas lika. Ta bort avkastningskravet från Sjöfartsverket. Trafikverket har inget avkastningskrav och om de olika transportslagen ska ha lika förutsättning bör inte heller Sjöfartsverket ha ett avkastningskrav. Jag anser att farledsavgifterna ska rensas från utgifter som framför allt fritidsbåtarna ger upphov till. Att handelssjöfarten gör det i dag är lika ologiskt som om åkerinäringen skulle vara med och finansiera motorsporten.

Hur vill ni att sjöfarten ser ut i Sverige om tio år och vad krävs för att nå dit?

– Regeringens mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Att utnyttja sjöfartens potential för energieffektiva godstransporter kan vara en del av en permanent utställning för omställning till ett fossilfritt transportsystem.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Martin Paulsson

  MP har suttit i regering i 4 år och inte gjort ngt positivt för sjöfarten så varför skulle de helt plötsligt göra det….

  Låt er inte luras – snart val!

  • Anonymous

   Nej, den uppfattningen kan man ju förstås ha. Men nog har de allt varit med och infört tonnageskatten. Det system som alliansregeringen lät ligga i malpåse i en sisådär åtta år…

 • Bo Jacobson

  Det verkar vara vettig politik
  Och så bör man så klart slopa möjligheten att få avdrag på skaten för man kör bil!

 • Sven

  Bra och se till att transportstödet på Norrland även omfattar sjöfart. Järnvägen bör också bära mer av sina kostnader.

 • Rolf B Bertilson

  När jag läser detta håller en moderat på att bli miljöpartist – men bara i denna fråga. När Karin Svensson Smith var (V) gillade jag (V) då hon var en stark pådrivare av den utbyggnad som nu pågår i Södertälje kanal och som jag är lite av pappa till då jag var chef där när vi tog fram det projekt som nu håller på att genomföras. I förslaget ovan finns många bra förslag. och den största är väl att göra om Sjöfartsverket till ett anslagsverk hellre än ett affärsdrivande verk då det senare omöjliggör neutral konkurrens mot Trafikverket. Lotsplikten måste ses över då den inte alls är anpassad modern sjöfart. Kostnaden för utprickning av fritidsbåtsleder borde inte betalas av nyttotrafiken som det är nu. I Skånehamnarna borde en kombiterminal med avsikt sjö-sjö transport anläggas. Ankommande gods på färjorna från kontinenten som skall upp i landet borde köras på sjön och inte på vårt hårt belastade vägnät. Mats Svegfors sa en gång i sin roll som Landshövding i Västerås att: om vi inte använder Mälarens vatten bättre för godstransporter är det meningslöst att investera mer i E 18! Mats Svegfors är en klok man!

 • Verkligheten anropar

  De som tror ny teknik gjort lotsplikten onödig lever i ett parallellt universum.
  De flesta lastfartyg idag har i stort sätt samma utrustning som för 20 år sedan.
  Kunskaper i skärgårdsnavigation och is navigation är mycket bristfälliga hos många befäl, om de ens är vakna nog för att veta var de är.
  Om redarna jagar de billigaste befälen och de billigaste fartygen så blir kvaliteten därefter.
  Om alla rederier såg ut som donsöredarna skulle det väl fungera. Men så ser inte verkligheten ut.

  • Aktiv Befälhavare

   Lotsplikten skall bort snarast, där emot skall det ligga krav på de fartyg och besättning som väljer att segla utan lots. Den kunskap hos besättning och den tekniken som finns ombord i moderna fartyg idag klarar man sig utan lotsar.
   Om lotskostnaden hade försvunnit så kan man ta bort de billigaste besättningarna och där av hade sjöfart i Sverige blivit bättre.

   • Verkligheten igen

    Jag förstår din synpunkt. Jag hade samma innan jag blev lots.
    Men det är värre mycket värre än vad jag trodde. Jag tror på ökade lotsdispencer även generella sådana för kaptener som visat sig dugliga med fartyg som är välutrustade.

    Men vi måste ha en kontroll av de fartygen som kör runt i vår skärgård.
    Både utrustningsmässigt och kunskapsmässigt. För vi kan inte ha riskerna med omoderna fartyg och befäl som totalt saknar kunskap om skärgårdsnavigation vimsandes runt mellan kobbar och skär.
    Havkoms rapport om torrlastaren kertu är ett bra exempel på problematiken. Och dessa fartyg är många, det är faktiskt det mesta jag gör.
    Sen de som bara har 2 navigatörer ombord ska det vara obligatorisk lots på. För de somnar ju titt som tätt med mig ombord.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]