Mp – ge Vägverket ansvar för Gotlandstrafiken

Miljöpartiet menar i ett utspel under den pågående Almedalsveckan på Gotland att en avreglering skadar Gotlandstrafiken. Miljöpartiet framhåller att Gotlandstrafiken måste fungera bra året om och kritiserar därför regeringens förslag.– Vi vill att Vägverket ska få huvudansvaret för Gotlandstrafiken. Ingen aktör ska kunna plocka russinen ur kakan utan att behöva ta ansvar för helheten, det gäller såväl Gotlandstrafiken som järnvägen, säger Miljöpartiets Karin Svensson Smith.Miljöpartiet vill också att Gotlandstrafiken får en grönare profil genom övergång till biogas.– Det måste finnas ett klimatsmart sätt att ta sig till Gotland, idag finns bara flyg eller snabbfärjor som båda har stor klimatpåverkan. Genom att ställa om till biogas och genom köra lite saktare skulle fossilbränsleanvändningen kunna minska rejält. Vi vill undersöka hur hastigheten på vissa avgångar på Gotlandsfärjorna skulle kunna sänkas.