Mowinckel beställer kemikaliefartyg

J. Ludwig Mowinckels Rederi i Bergen investerar närmare NOK en miljard i en serie på åtta 5,700 dwt kemikalie/produkttankers under byggnad i Turkiet. Två, av vilka en redan är levererad och en är på kommande i februari, har köpts helt och hållet, medan sex kommer att ägas tillsammans med utländska ägare genom ett nytt bolag, Mowinckel Tankers International på Malta. Både kommersiell och teknisk drift sköts från Bergen.