Motorman omkom på Gabriella

En motorman förolyckades sannolikt genom ett olycksfall ombord på Viking Lines färja Gabriella på söndagskvällen efter avgång från Helsingfors. På Viking Line känner man ännu inte till fler detaljer kring händelseförloppet än att personen höll på med att reparera ett ångrör i maskinrummet.