Motorhaveri i Göta älv

I fredags eftermiddag fick Wagenborgs holländsk-flaggade bulkfartyg Merel V, på 3.200 ton dödvikt, maskinhaveri i höjd med Surte, Göta Älv. Fartyget drev nedströms och Kanalcentralen i Trollhättan kallade ut den isbrytande bogserbåten Goliat från Sandinge Bogsering & Sjötransport som kopplade haveristen och inledde bogseringen strax innan det drivande fartyget nådde Angeredsbron. Fartyget bogserades till Bohus.