Mosvold Drilling söker kapital på marknaden

Mosvold Drilling förväntas få in USD 310 miljoner, inklusive ett obligationslån på USD 80 miljoner, i nytt kapital för att finansiera företagets satsning på djuphavsborriggar. I finasieringsplanen, som organiseras av Pareto Securities, ingår en notering på Oslobörsen. I dag kontrolleras bolaget av familjen Mosvold genom holdingbolaget Mosvold Shipping i Kristiansand.