Monstervågor kan bli 60 meter höga

Under lång tid har forskare avfärdat förekomsten av monstervågor som sjömansskrönor. Det är först på senare tid som forskningsvärlden accepterat att de förekommer och kunskaperna om dem har ökat. Enligt en teoretisk analys är maxhöjden för monstervågor 60 meter. Så höga vågor har dock aldrig uppmätts. Till New York Times säger ett antal oceanografer att kunskaperna nu börjar bli tillräckligt stora samtidigt som satellittekniken utvecklas så mycket att ett globalt varningssystem kan tas i bruk inom en tioårsperiod.Forskarna tror att monstervågor skapas när vågor genererade av starka strömmar möter vindar och vågor från motsatt håll. Områden med störst förutsättningar är Agulhas-strömmen utanför Sydafrika, Kuroshio-strömmen utanför Japan och Golfströmmen utanför USA:s ostkust.