Mons Bolin säljer aframaxtanker

Mons Bolin har, genom Atenbaserade Aries Maritime Transport, sålt en aframax (84.000 ton dw) produkttanker för USD 21,8 miljoner netto. Fartyget, Arius, är äldst i flottan byggt 1986 och försäljningsvinsten, USD 10,7 miljoner, går åt till att betala skulder. Under 2006 upptäcktes att Aries, som har dubbelskrov, hade en spricka i däcket och reparationen kostade närmare USD 9 miljoner.