Mona Lisa drogs flott

Efter flera misslyckade försök kunde till slut bogserarna dra flott Bahamasflaggade Mona Lisa under onsdagseftermiddagen. Fartyget gick på grund i Irbe sund cirka tio distansminuter från Lettlands kust på söndagsmorgonen, varvid passagerarna fick evakueras. Kryssningsfartyget ligger nu i Ventspils där en hamnstatskontroll genomförts och kommit med några anmärkningar, dessutom ska en dykundersökning genomföras. Lettiska Sjöfartsverkets talesperson Sarma Kocane säger till SST att Mona Lisa sannolikt ska tillbaka till Tyskland efter att klassningssällskapet Lloyd’s Register och hamnstatskontrollen godkänt fartyget. Om dykarna finner skrovskador bör Mona Lisa, enligt Sarma Kocane, gå till Riga för reparation. Kocane säger också att bahamanska myndigheter inte har meddelat ännu om deltagande i haveriutredningen, men att tyska myndigheter har erbjudit hjälp. Den största delen av passagerarna ombord var tyska medborgare.På frågan om varför grundstötningen inträffade, menar Sarma Kocane att det rör sig om ett navigationsfel.– Det var styrmannen som gjorde ett navigationsfel, säger hon till SST.