Mols-Linien hårt drabbat av höga oljepriser

Mols-Linien A/S drabbades hårt av höga oljepriser och den globala ekonomiska krisen under 2009. Resultatet för bolaget sjönk från DKK 63 miljoner till ett underskott på DKK 52,7 miljoner. Bolagets kapital minskade under året från DKK 445,7 miljoner till DKK 338 miljoner. Mols-Linien förväntar sig en vinst på DKK 40–65 miljoner för 2009 då passagerarantalet på bolagets färjor väntas öka.