Mols-Linien drabbat av lägre brotaxor

Mols-Linien tappade marknadsandelar under 2005 och redovisar ett lägre rörelseresultat sedan det politiska beslutet att sänka taxorna på Stora Bält-bron trätt i kraft. Omsättningen ökade dock, från DKK 694 miljoner 2004 till DKK 716,5 miljoner 2005. Vinsten sjönk från DKK 43,3 miljoner till DKK 39,1 miljoner. Förutom skärpt konkurrens från bron påverkades resultatet av höga bunkerpriser. Trailertrafiken ökade med 3,1 procent på linjen Århus–Kalundborg till 354.080 enheter. Antalet anställda var 504 vid årsskiftet.