Møkster beställer bojhanteringsfartyg på spekulation

Offshorerederiet Simon Møkster i Stavanger planerar en investering på upp mot NOK en miljard i ett offshoreservicefartyg som skall opereras på spotmarknaden eller på korta kontrakt. Enligt företaget är avkastningen på långa kontrakt inte tillräckligt bra. Simon Møkster hade rörelseintäkter på NOK 344,2 miljoner förra året mot NOK 310,3 miljoner året innan. Resultatet före skatt steg från NOK 65,8 miljoner 2004 till NOK 89,5 miljoner förra året. Rederiet hel- eller deläger en flotta på totalt 18 fartyg med ytterligare två i beställning.