En STCW-baserad modulutbildning vore ett bra komplement till dagens sjöbefälsutbildningar, menar Anders Hermansson och Jonas Gunnarsson från branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Fotograf: Catharina Fyrberg

Kategori: Utbildning

Modulutbildning ska lösa bristen på sjöpersonal

Branschorganisationen Svensk Sjöfart vill ha en modulbaserad STCW-utbildning som komplement till dagens sjöbefälsutbildning. I ett brev till infrastrukturministern uppmanar man politikerna att genomföra den förordningsförändring som krävs.

Den svenska handelsflottan har ett stort behov av sjöpersonal. Enligt den senaste Tempen på sjöfartsbranschen, en undersökning som genomförs bland Svensk Sjöfarts och Sjöfartens Arbetsgivareförbunds medlemmar, är anställningsbehovet minst 1.750 personer under åren 2020–2022. 

Nu föreslår branschorganisationen Svensk Sjöfart att en ytterligare utbildning startas som kan komplettera dagens universitetsutbildningar. För att göra detta krävs en förordningsförändring som branschen nu hoppas ska genomföras.

– Vi har i en hemställan skrivit till infrastrukturminister Andreas Carlson om att det finns ett stort behov av att skyndsamt genomföra förändringar i den förordning som skulle kunna möjliggöra en kompletterande sjöfartsutbildning, säger Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson i ett pressmeddelande. 

Han fortsätter:

– Idag ser vi att utbildningssystemet inte på långa vägar täcker det behov som finns. Vi vill se en kompletterande utbildning som har fokus på enbart yrkesutövningen och därmed kan kortas väsentligt jämfört med dagens mer akademiska sjökaptensutbildning.

STCW-baserad modulutbildning

Dagens sjöfartsutbildningar måste innehålla vissa element som beslutas av FN:s sjöfartsorgan IMO och som regleras i STCW-konventionen. För att få arbeta ombord krävs olika typer av behörighet beroende på fartyg. Mindre fartyg kräver en klass VII-behörighet medan de största fartygen kräver klass I-behörighet. 

– Om man fokuserar på de krav som finns i konventionen finns det möjlighet att korta ner utbildningen väsentligt och göra den mer attraktiv för dem som enbart vill arbeta till sjöss. Det skulle kunna öka chanserna att någon som redan kommit en bit in i arbetslivet kan tänka sig att byta bana, eller för dem som vill gå en mer fokuserad yrkesutbildning – men framför allt att de som exempelvis läst en viss behörighet ska kunna få möjlighet att komplettera med en påbyggnadsutbildning, säger Anders Hermansson.

Idag finns en inlåsningseffekt, menar Svensk Sjöfart, för dem som läser klass VII, klass V och klass I. Genom att komplettera utbildningssystemet med en mer modulbaserad utbildning skulle man möjliggöra livslångt lärande och göra att fler kan arbeta inom sjöfarten.

Finns i grannländerna

Svensk Sjöfart påpekar i sin hemställan att våra grannländer har både akademiska sjökaptensutbildningar och en modulbaserad STCW-utbildning, och att Sverige är ganska ensamma om att inte erbjuda detta.

– När vi nu har ett stort behov av sjöpersonal tar det oerhört lång tid att utbilda den personal som behövs. Med tanke på den stora efterfrågan som finns hoppas vi att nödvändig förordningsförändring ska ske skyndsamt så att vi kan starta en ny utbildning redan i höst. Som branschorganisation har vi arbetat med intresserade utbildningssamordnare för att en pilotutbildning ska kunna påbörjas redan hösten 2023 och vi hoppas att detta ska kunna genomföras, säger Jonas Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Svensk Sjöfart, i pressmeddelandet.