Moderata riksdagsledamöter kräver tonnageskatt

– Inför tonnageskatt skyndsamt. Den uppmaningen ger de moderata riksdagsledamöterna Lars Hjälmered och Lisbeth Grönfeldt Bergman i en motion till riksdagen. De menar att sjöfartsnäringen är en viktig näring för Sverige, och att det inte är mer än rätt att även Sverige inför tonnageskatt eftersom övriga EU-nationer redan har gjort det.