Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank

Misstänkt piratangrepp mot Stena Bulk

I lördags råkade Stena Bulks fartyg Stena Imperial ut för ett misstänkt piratangrepp, väster om Jemen. 

Händelsen ägde rum under fartygets norrgående färd genom Röda havet, väster om Jemen, på sin väg från Sydostasien till Rotterdam där fartyget skulle lossa.

Avfyrade signalraketer

Enligt Stena Bulk ska två mindre båtar ha närmat sig Stena Imperial från babord på 1,5 sjömils avstånd. Larmet gick och kaptenen och säkerhetsteamet ombord samlades på kommandobryggan. Signalraketer avfyrades mot båtarna som varningsskott medan de närmade sig fartyget allt mer. Befälhavaren ska då ha skickat ett säkerhetsmeddelande om angreppsförsöket och kontaktade även ett krigsfartyg i närheten. Båda båtarna upphörde att närma sig efter att fartyget avfirat signalraketerna och passerade aktern. En av båtarna som passerat akteröver försökte dock närma sig på nytt och återigen avfirades signalraketer. Då saktade båten in och rörde sig i riktning mot ett annat fartyg.

Viktigt med trygg besättning

– Överlag har piratsituationen i Adenviken lugnat ner sig och det har inte varit några kapningar på väldigt länge. Men då vi går utanför Jemens kust väljer vi att använda vakter på grund av det laglösa tillstånd som just nu råder i landet. Något som skapat samma desperata känsla hos befolkningen, som vi såg i Somalia för ett antal år sedan. Men vi följer utvecklingen nära genom vår säkerhetsavdelning, som också håller ett övergripande öga på situationen över hela världen. Det är mycket viktigt för oss att vidta de åtgärder som krävs för att besättningen ska känna sig trygg och att vi samtidigt följer de regler som gäller lokalt, säger Erik Hånell, vd på Stena Bulk i ett pressmeddelande.

Befälhavaren bestämmer

Enligt Stena Bulk använder man sig av professionella säkerhetsbolag med team bestående av före detta välutbildade soldater. Normalt är det tre till fyra personer i varje team som är med då fartyget går igenom ett högriskområde. De områden som är oroliga i dag och då Stena Bulk använder vakter är när fartygen går utanför Jemens kust samt i Nigeria. Enligt rederiet får inte teamet använda sina vapen om inte kaptenen godkänt det och vakterna lyder alltid under befälhavarens order.

– Men givetvis ger de under en sådan här incident sina professionella råd, som kaptenen sedan grundar sina beslut på. Besättningen ombord på Stena Imperial agerade på ett mycket professionellt sätt under hela incidenten och samarbetade nära med säkerhetsvakterna för att lösa situationen på bästa sätt. Vi sätter mycket högt värde på vår besättning och ser till att de utbildas till att kunna hantera alla sorters situationer på ett lugnt och kompetent sätt. En väl utbildad besättning som arbetar tillsammans med säkerhetsbolaget när man passera den här sortens vatten gör också att vi som ägare känner oss övertygade om deras säkerhet ombord, säger Erik Hånell.